Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on TriplateRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Lusy 50 Whitesmith 99 70 Kaboom
2 Bankai 40 Whitesmith 99 70 None
3 DarkCupid 30 Whitesmith 99 70 None
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20